CAGJ-004 - 波多野结衣2014年番号 スーパーボディー

CAGJ-004 - 波多野结衣2014年番号 スーパーボディー

东北境域有,阴湿山谷生。必当云有苕之华;郭云陵霄藤,亦恐非也。

有相畏者,我有能而彼畏之也。世呼为白羊鲜,气息正似羊膻,或名白膻。

一名百连,一名乌蓼,一名鼠茎,一名鹿蒲。一名白菀,一名织女菀,一名苑。

出广益诸州,都下亦养之。蔡谟初渡江,不识而啖之,几死,叹曰∶读《尔雅》不熟,为劝学者所误。

生东海池泽及渤海章武。主治女子绝产,阴痒,小儿阴颓卵肿。

主治鬼蛊诸疰毒,五尸,心腹疾。而见鹊便自仰腹受啄,物有相制,不可思议尔。

Leave a Reply