av在线云盘

av在线云盘

无令见光者,恐复夺其精华也。 螳螂捕蝉,一前一却,乃升已而降,自然之理,故又通五淋,利小便水道。

主治消渴热中,除邪气,肢体浮肿,下水,补不足,益气。 又,今药肆中零卖制熟附子,皆西附之类。

 黄丹、胡粉、密陀僧并须水飞瓦炒过。内容:气味咸平,无毒。

又,驴为马属,火之畜也,必用乌驴,乃水火相济之义。小儿天癸未至,故病惊。

太阳水气行于肤表,则气癃而小便者可治也。今之所存,有此三卷。

治妇人血闭无子者,妇人无子,因于血闭,芎禀金气而平木,肝血疏通,故有子也。 今既板刻,但直书诸家本草名目于药名、一、诸家本草,重复者删去,疑误者辨正,采其精粹,各以人名,书于诸款之下,不没一、诸物有相类而无功用宜参考者,或有功用而人卒未识者,俱附录之。

Leave a Reply